Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Lantbrukets djur i juni 2018

JO 20 SM 1801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5. Antal får i juni 2018

5. Number of sheep in June 2018

Medelfel i procent kursivt efter respektive uppgift

Standard errors in per cent and italics after each figure

Område

Baggar och tackor,
födda 2017 eller tidigare

                  Lamm

              Summa
               får

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

10 767

6,6

11 471

7,2

22 347

6,7

Uppsala

10 082

7,1

10 203

6,4

20 285

6,2

Södermanlands

12 451

10,0

10 941

6,3

23 392

7,2

Östergötlands

21 709

4,1

21 033

5,0

42 743

4,3

Jönköpings

14 229

5,6

14 840

6,4

29 069

5,9

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

9 755

6,3

10 303

7,3

20 058

6,6

Kalmar

18 528

4,2

18 675

4,7

37 202

4,3

Gotlands

35 443

3,5

38 087

2,7

73 530

3,0

Blekinge

10 450

8,5

9 035

7,6

19 485

7,5

Skåne

33 724

4,3

34 502

4,3

68 225

4,1

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

13 865

6,4

15 196

5,6

29 061

5,7

Västra Götalands

44 932

4,0

44 044

3,4

88 976

3,5

Värmlands

9 185

6,6

8 046

6,8

17 231

6,3

Örebro

9 480

6,1

9 866

6,5

19 346

6,1

Västmanlands

4 896

17,2

3 941

10,9

8 837

13,6

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

8 434

5,9

7 800

6,7

16 235

5,9

Gävleborgs

9 727

7,2

8 826

10,0

18 553

8,2

Västernorrlands

4 336

13,4

2 683

14,0

7 019

12,4

Jämtlands

5 424

10,2

4 166

13,5

9 590

10,9

Västerbottens

5 666

8,4

5 055

9,4

10 721

8,6

Norrbottens

2 831

11,8

2 521

13,7

5 351

12,1

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

13 518

6,4

13 388

5,3

26 906

5,5

Götalands mellanbygder

64 844

2,9

67 381

2,3

132 225

2,5

Götalands norra slättbygder

24 972

5,9

24 698

5,1

49 669

5,3

Svealands slättbygder

45 936

3,9

44 570

2,9

90 616

3,0

Götalands skogsbygder

94 759

2,1

95 854

2,3

190 613

2,1

Mellersta Sveriges skogsb.

21 436

4,6

20 101

5,8

41 537

5,0

Nedre Norrland

19 995

4,5

15 968

4,8

35 964

4,2

Övre Norrland

10 452

6,1

9 274

7,4

19 725

6,4

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

 

 

- 2,0

32 478

4,5

30 982

4,9

63 460

4,5

2,1 - 5,0

18 606

5,2

19 214

5,8

37 820

5,2

5,1 - 10,0

34 981

4,3

32 647

3,9

67 629

3,8

10,1 - 20,0

48 829

4,2

47 848

3,8

96 677

3,7

20,1 - 30,0

30 381

4,5

29 514

4,0

59 895

4,1

30,1 - 50,0

36 648

3,8

34 725

3,4

71 374

3,5

50,1 - 100,0

47 253

2,7

49 005

2,9

96 257

2,7

100,1 -

46 736

3,2

47 300

2,6

94 145

2,7

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp jordbruksmark, hektar

 

 

 

 

- 2,0

18 579

5,9

18 316

6,1

36 895

5,8

2,1 - 5,0

9 580

8,3

9 959

8,9

19 538

8,3

5,1 - 10,0

28 879

4,6

26 091

5,1

54 971

4,5

10,1 - 20,0

46 176

4,4

44 705

3,6

90 881

3,7

20,1 - 30,0

28 101

4,6

28 845

5,1

56 946

4,7

30,1 - 50,0

38 749

4,2

36 421

3,6

75 170

3,8

50,1 - 100,0

53 577

2,6

52 899

2,5

106 476

2,5

100,1-

72 271

2,4

73 999

2,2

146 379

2,2

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket1)

 

 

 

 

 

 

2018

295 912

1,1

291 235

1,0

587 256

1,0

2017

301 468

1,1

304 611

1,1

606 079

1,0

2016

281 327

-

296 847

-

578 174

-

2015

288 675

1,0

306 078

1,2

594 753

1,0

2013

285 520

-

291 249

-

576 769

-

2010

273 126

-

291 796

-

564 922

-


1)       Se avsnittet Fakta om statistiken för jämförbarhet mellan åren.