Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Lantbrukets djur i juni 2018

JO 20 SM 1801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

6. Antal företag med får i juni 2018

6. Number of holdings with sheep in June 2018

Medelfel i procent kursivt efter respektive uppgift

Standard errors in per cent and italics after each figure

Område

Baggar och tackor,
födda 2017 eller tidigare

     Lamm  

              Får, Totalt

 

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

361

8,8

340

9,0

365

8,7

Uppsala

400

11,0

313

11,1

400

11,0

Södermanlands

364

13,6

260

14,2

364

13,6

Östergötlands

571

8,0

456

9,0

573

8,0

Jönköpings

543

8,6

492

9,2

543

8,6

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

292

9,7

252

10,2

295

9,6

Kalmar

477

7,2

393

7,5

477

7,2

Gotlands

443

8,8

386

8,1

443

8,9

Blekinge

350

13,2

282

13,9

350

13,2

Skåne

1 049

9,0

924

9,8

1 049

9,0

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

439

9,2

374

10,0

439

9,2

Västra Götalands

1 614

6,3

1 344

7,2

1 614

6,3

Värmlands

336

10,9

255

12,8

336

10,9

Örebro

282

13,8

240

15,4

282

13,8

Västmanlands

177

20,4

128

21,4

177

20,4

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

280

9,8

194

11,4

280

9,8

Gävleborgs

357

11,5

279

13,9

357

11,5

Västernorrlands

242

16,3

169

17,7

248

15,9

Jämtlands

205

18,7

145

20,4

208

18,4

Västerbottens

240

14,0

192

12,4

245

13,9

Norrbottens

100

18,6

62

21,1

100

18,6

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

473

8,7

397

9,6

473

8,7

Götalands mellanbygder

1 188

6,1

999

5,9

1 188

6,1

Götalands norra slättbygder

829

10,9

698

12,6

830

10,9

Svealands slättbygder

1 497

5,3

1 190

5,5

1 501

5,3

Götalands skogsbygder

3 104

3,8

2 669

4,2

3 109

3,8

Mellersta Sveriges skogsb.

836

7,5

649

8,9

836

7,5

Nedre Norrland

778

7,4

568

8,7

784

7,3

Övre Norrland

415

10,6

311

9,2

423

10,5

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

 

 

- 2,0

1 507

7,4

1 275

8,2

1 510

7,4

2,1 - 5,0

1 344

5,6

1 067

6,5

1 355

5,6

5,1 - 10,0

1 750

4,9

1 351

5,3

1 754

4,9

10,1 - 20,0

1 670

5,1

1 381

5,5

1 670

5,1

20,1 - 30,0

699

12,3

628

13,5

702

12,3

30,1 - 50,0

718

6,2

625

6,5

720

6,2

50,1 - 100,0

738

7,3

603

7,4

738

7,3

100,1 -

696

8,1

550

7,1

697

8,1

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp jordbruksmark, hektar

 

 

 

 

- 2,0

763

8,5

710

9,0

766

8,5

2,1 - 5,0

690

8,4

552

9,5

701

8,3

5,1 - 10,0

2 013

5,8

1 479

7,0

2 015

5,8

10,1 - 20,0

1 986

4,4

1 617

4,6

1 989

4,4

20,1 - 30,0

888

10,6

791

11,6

891

10,5

30,1 - 50,0

874

6,0

756

6,4

874

6,0

50,1 - 100,0

932

6,4

791

6,5

933

6,4

100,1-

975

6,6

784

6,2

976

6,6

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket1)

 

 

 

 

 

 

2018

9 120

1,7

7 480

2,0

9 144

1,7

2017

9 219

1,4

7 689

1,4

9 278

1,5

2016

8 669

-

7 230

-

8 724

-

2015

9 074

1,2

7 910

1,5

9 110

1,2

2013

8 817

-

7 406

-

8 869

-

2010

8 628

-

7 364

-

8 657

-


1). Se avsnittet Fakta om statistiken för jämförbarhet mellan åren.