Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Lantbrukets djur i juni 2018

JO 20 SM 1801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

8. Antal företag med avels- och slaktgrisar i juni 2018

8. Number of holdings with breeding and fattening pigs in June 2018

Medelfel i procent kursivt efter respektive uppgift

Standard errors in per cent and italics after each figure

Område

Galtar för
avel, 50 kg
och däröver

Suggor för
avel, 50 kg
och däröver

Slaktgrisar,
20 kg och
däröver

Smågrisar, under 20 kg

Grisar, totalt

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

7

16,6

12

15,1

13

12,3

7

16,2

16

11,5

Uppsala

14

16,6

32

21,4

25

7,8

16

7,7

39

17,8

Södermanlands

..

..

..

..

..

..

14

5,0

..

..

Östergötlands

26

6,4

36

7,0

60

11,5

28

3,1

73

9,8

Jönköpings

21

24,8

26

20,4

18

12,1

16

31,2

31

17,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

7

18,1

17

11,9

20

22,8

6

21,1

24

20,4

Kalmar

22

4,6

36

18,9

45

10,9

30

20,8

59

14,3

Gotlands

13

6,0

24

24,1

33

13,5

23

19,7

42

14,4

Blekinge

11

14,8

13

14,0

29

16,4

11

11,1

32

15,4

Skåne

152

5,5

189

5,5

235

4,9

145

5,0

271

4,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

101

22,8

110

20,9

116

2,9

69

7,4

152

15,1

Västra Götalands

104

12,7

124

11,5

189

7,0

102

10,4

228

7,6

Värmlands

7

6,7

9

6,0

27

16,6

14

6,1

28

16,0

Örebro

17

28,6

22

24,2

28

6,1

8

14,0

40

13,6

Västmanlands

13

10,0

17

9,9

22

4,6

14

6,0

27

6,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

13

41,1

18

32,0

22

28,8

18

32,7

25

25,6

Gävleborgs

..

..

..

..

..

..

7

2,6

..

..

Västernorrlands

4

12,6

..

..

14

34,0

..

..

..

..

Jämtlands

4

10,9

5

9,4

5

8,9

1

0,0

7

7,9

Västerbottens

15

21,8

19

18,1

22

28,0

12

25,3

27

25,3

Norrbottens

5

22,3

6

18,3

12

3,0

6

18,3

13

8,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

114

2,6

130

4,2

198

4,1

116

2,3

208

4,0

Götalands mellanbygder

82

6,9

112

7,6

183

6,4

95

6,0

199

6,3

Götalands norra slättbygder

83

10,6

98

10,3

190

6,6

88

5,7

215

7,1

Svealands slättbygder

83

27,0

130

18,5

141

15,6

66

3,1

211

15,4

Götalands skogsbygder

171

15,0

227

12,0

160

6,2

124

11,0

273

10,1

Mellersta Sveriges skogsb.

21

22,9

28

20,2

..

..

17

27,4

77

29,8

Nedre Norrland

23

24,2

68

35,0

82

28,8

..

..

118

27,6

Övre Norrland

24

22,8

30

19,1

39

19,7

22

24,5

46

18,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2,0

121

25,6

145

21,5

164

14,9

74

7,4

242

16,2

2,1 - 5,0

20

22,8

..

..

44

25,6

..

..

80

30,7

5,1 - 10,0

50

23,1

95

18,5

46

22,4

35

29,8

106

17,1

10,1 - 20,0

43

24,2

63

21,3

81

30,9

..

..

117

23,2

20,1 - 30,0

37

18,1

56

13,3

50

9,1

31

16,1

69

11,5

30,1 - 50,0

41

16,3

64

13,3

54

10,3

45

15,5

81

11,0

50,1 - 100,0

93

5,8

111

6,3

164

5,5

103

5,0

178

5,7

100,1 -

196

3,5

229

4,1

454

5,2

226

2,4

472

5,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp jordbruksmark, hektar

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2,0

90

24,7

109

20,4

155

15,8

72

7,6

203

16,2

2,1 - 5,0

15

28,1

27

28,9

..

..

..

..

35

27,8

5,1 - 10,0

..

..

121

28,3

52

21,7

45

51,1

138

25,2

10,1 - 20,0

45

21,9

84

17,1

78

31,0

29

31,2

133

20,6

20,1 - 30,0

37

20,8

42

18,5

46

17,8

26

18,5

63

15,9

30,1 - 50,0

44

18,0

61

14,3

60

7,5

36

9,1

81

11,3

50,1 - 100,0

102

6,8

137

6,9

168

6,0

117

6,9

198

6,0

100,1 -

206

3,3

241

3,9

475

5,0

234

2,3

496

4,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018

601

5,8

822

5,2

1 057

3,9

572

4,4

1 346

4,3

2017

648

4,2

806

3,7

1 014

2,9

637

5,5

1 272

3,0

2016

573

-

763

-

1 019

-

593

-

1 252

-

2015

562

4,3

755

5,5

982

3,4

597

4,0

1 228

3,9

2013

588

-

781

-

1 065

-

668

-

1 281

-

2010

723

-

1 031

-

1 410

-

913

-

1 695

-


1)       Se avsnittet Fakta om statistiken för jämförbarhet mellan åren.