Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Lantbrukets djur i juni 2018

JO 20 SM 1801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

9. Antal höns och kycklingar i juni 2018

9. Number of fowls and chickens in June 2018

Medelfel i procent kursivt efter respektive uppgift

Standard errors in per cent and italics after each figure

Område

Höns, 20 veckor
eller äldre

Kycklingar av

värpras avsedda
för äggproduktion

Slaktkycklingar

 

Slaktkycklingar normal uppfödningsomgång2)

 

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

41 047

5,2

..

..

..

..

..

..

Uppsala

56 682

5,2

65 280

6,8

4 605

1,9

4 613

1,9

Södermanlands

202 263

4,6

22 612

7,5

1 622 878

0,4

1 897 886

0,3

Östergötlands

1 764 442

1,3

272 564

7,8

616 986

0,5

619 486

0,5

Jönköpings

92 509

3,5

7 866

1,8

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

..

..

..

..

420 378

5,1

482 866

4,8

Kalmar

1 264 107

0,4

666 708

0,1

1 853 834

1,7

2 164 916

2,1

Gotlands

249 270

3,1

81 046

6,4

..

..

..

..

Blekinge

84 122

3,4

7 382

7,5

1 581 101

1,6

1 620 003

1,5

Skåne

1 376 740

2,0

370 903

3,6

958 732

18,9

2 249 629

8,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

795 612

1,2

80 685

3,8

329 841

4,5

457 243

4,1

Västra Götalands

568 014

2,0

329 234

4,4

1 674 133

22,7

3 301 619

19,4

Värmlands

22 015

9,9

..

..

..

..

..

..

Örebro

611 290

1,8

..

..

..

..

..

..

Västmanlands

131 883

5,4

..

..

134 033

0,0

134 033

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

76 797

7,9

..

..

..

..

..

..

Gävleborgs

76 821

4,7

..

..

..

..

..

..

Västernorrlands

41 207

5,7

18 885

7,5

..

..

..

..

Jämtlands

19 085

0,9

..

..

..

..

..

..

Västerbottens

69 939

4,5

..

..

..

..

..

..

Norrbottens

37 620

6,3

..

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

1 760 079

1,6

399 420

3,5

725 531

2,0

1 515 898

2,0

Götalands mellanbygder

1 574 178

0,6

759 221

0,7

3 303 954

5,6

4 173 930

4,5

Götalands norra slättbygder

1 961 903

1,2

600 740

4,3

1 246 237

0,3

2 204 126

0,7

Svealands slättbygder

694 546

2,3

88 078

5,4

1 761 522

0,3

2 036 538

0,3

Götalands skogsbygder

939 962

6,0

57 099

1,5

1 133 403

2,2

1 887 118

27,4

Mellersta Sveriges skogsb.

558 378

1,4

984

28,9

..

..

1 115 119

34,0

Nedre Norrland

102 642

4,7

21 144

12,1

..

..

..

..

Övre Norrland

107 618

3,6

..

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2,0

3 696 332

1,7

1 348 473

2,1

2 345 034

16,2

3 412 698

11,1

2,1 - 5,0

385 325

4,7

20 650

9,1

124 529

0,1

124 627

0,1

5,1 - 10,0

82 234

3,3

13 720

6,6

106 738

15,4

116 878

14,1

10,1 - 20,0

230 094

2,5

62 801

2,7

109 574

14,9

109 581

14,9

20,1 - 30,0

99 090

4,5

906

34,9

44 269

13,7

44 269

13,7

30,1 - 50,0

302 091

2,1

46 291

8,5

36 954

11,0

74 856

9,3

50,1 - 100,0

427 552

1,1

174 895

2,9

444 197

4,0

701 715

3,0

100,1 -

2 476 586

0,7

259 031

3,2

5 985 659

3,1

8 348 268

6,6

Storleksgrupp jordbruksmark, hektar

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2,0

3 557 410

1,8

1 248 361

2,2

2 344 923

16,2

3 412 588

11,1

2,1 - 5,0

351 235

5,2

20 375

9,2

124 512

0,1

124 529

0,1

5,1 - 10,0

115 909

3,6

9 189

9,1

..

..

10 285

1,0

10,1 - 20,0

303 832

2,0

140 922

0,2

110 683

14,9

110 848

14,8

20,1 - 30,0

125 335

3,8

22 809

7,5

149 349

11,5

149 349

11,5

30,1 - 50,0

122 367

4,1

46 564

8,5

540

21,4

38 442

15,2

50,1 - 100,0

614 875

1,0

174 826

2,9

372 481

3,5

626 500

2,8

100,1 -

2 508 343

0,7

263 720

3,2

6 094 244

3,0

8 460 353

6,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket1)

 

 

 

 

 

 

 

 

2018

7 699 306

0,9

1 926 766

1,5

9 196 953

4,6

12 932 893

5,2

2017

7 293 848

2,6

1 994 435

1,5

9 075 870

4,4

12 194 337

4,5

2016

8 174 310

-

1 575 281

-

9 002 683

-

11 575 444

-

2015

7 571 087

4,7

1 842 362

9,2

8 443 326

4,0

11 101 440

3,6

2013

6 873 650

-

1 708 317

-

7 958 398

-

10 486 364

-

2010

6 061 498

-

1 646 730

-

6 445 157

-

8 190 778

-


1) Se avsnittet Fakta om statistiken för jämförbarhet mellan åren.

2) I de fall som besättningen, t.ex. p.g.a. uppehåll mellan omgångarna, tillfälligtvis var mindre än normalt vid undersökningstillfället kunde man ange antalet slaktkycklingar i en normal uppfödningsomgång