Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Lantbrukets djur i juni 2019

JO 20 SM 1901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

10. Antal företag med höns och kycklingar i juni 2019

10. Number of holdings with fowls and chickens in June 2019

Medelfel i procent kursivt efter respektive uppgift

Standard errors in per cent and italics after each figure

Område

Höns, 20 veckor
eller äldre

Kycklingar av

värpras avsedda
för äggproduktion1)

Slaktkycklingar1)

 

Slaktkycklingar normal uppfödningsomgång1,3)

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

..

..

..

..

 

..

..

Uppsala

90

29,1

..

..

..

..

 

..

..

Södermanlands

71

16,2

..

..

..

..

 

..

..

Östergötlands

109

8,0

..

..

..

..

 

..

..

Jönköpings

172

12,1

..

..

..

..

 

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

88

25,1

..

..

..

..

 

..

..

Kalmar

109

14,3

..

..

..

..

 

..

..

Gotlands

53

23,0

..

..

..

..

 

..

..

Blekinge

24

14,7

..

..

..

..

 

..

..

Skåne

321

28,7

..

..

..

..

 

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

..

..

..

..

..

..

 

..

..

Västra Götalands

442

20,9

..

..

..

..

 

..

..

Värmlands

88

16,7

..

..

..

..

 

..

..

Örebro

76

13,2

..

..

..

..

 

..

..

Västmanlands

19

26,2

..

..

..

..

 

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

59

17,0

..

..

..

..

 

..

..

Gävleborgs

..

..

..

..

..

..

 

..

..

Västernorrlands

69

20,5

..

..

..

..

 

..

..

Jämtlands

45

25,3

..

..

..

..

 

..

..

Västerbottens

40

19,0

..

..

..

..

 

..

..

Norrbottens

..

..

..

..

..

..

 

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

..

..

..

..

..

..

 

..

..

Götalands mellanbygder

151

13,9

..

..

..

..

 

..

..

Götalands norra slättbygder

177

12,5

..

..

..

..

 

..

..

Svealands slättbygder

413

22,7

..

..

..

..

 

..

..

Götalands skogsbygder

846

12,1

..

..

..

..

 

..

..

Mellersta Sveriges skogsb.

..

..

..

..

..

..

 

..

..

Nedre Norrland

195

12,3

..

..

..

..

 

..

..

Övre Norrland

76

18,9

..

..

..

..

 

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– 2,0

321

11,1

..

..

..

..

 

..

..

2,1 – 5,0

465

27,9

..

..

..

..

 

..

..

5,1 – 10,0

455

10,1

..

..

..

..

 

..

..

10,1 – 20,0

486

26,5

..

..

..

..

 

..

..

20,1 – 30,0

..

..

..

..

..

..

 

..

..

30,1 – 50,0

185

14,9

..

..

..

..

 

..

..

50,1 – 100,0

123

16,2

..

..

..

..

 

..

..

100,1 –

152

10,8

..

..

..

..

 

..

..

Storleksgrupp jordbruksmark, hektar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– 2,0

222

10,5

..

..

..

..

 

..

..

2,1 – 5,0

..

..

..

..

..

..

 

..

..

5,1 – 10,0

579

17,6

..

..

..

..

 

..

..

10,1 – 20,0

483

20,0

..

..

..

..

 

..

..

20,1 – 30,0

..

..

..

..

..

..

 

..

..

30,1 – 50,0

191

14,2

..

..

..

..

 

..

..

50,1 – 100,0

174

14,1

..

..

..

..

 

..

..

100,1 –

202

10,4

..

..

..

..

 

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019

2 408

7,1

..

..

202

14,0

 

224

12,7

2018

3 197

8,4

852

26,9

213

13,4

 

302

14,1

2017

2 911

8,6

825

28,6

283

12,4

 

331

10,9

2015

2 927

7,6

730

17,0

263

12,9

 

323

11,8

2013

4 148

-

629

-

242

-

 

..

..

2010

3 703

-

487

-

181

-

 

227

-


1) Regionala siffror för kycklingar bedöms vara alltför osäkra för att anges.

2) Se avsnittet Fakta om statistiken för jämförbarhet mellan åren.

3) I de fall som besättningen, t.ex. p.g.a. uppehåll mellan omgångarna, tillfälligtvis var mindre än normalt vid undersökningstillfället kunde man ange antalet slaktkycklingar i en normal uppfödningsomgång