Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Lantbrukets djur i juni 2019

JO 20 SM 1901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

11. Antal höns och kycklingar i juni 2019 på företag med minst 1 000 djur av respektive djurslag

11. Number of fowls and chickens in June 2019 on holdings with at least 1 000 animals of respective species

Medelfel i procent kursivt efter respektive uppgift

Standard errors in per cent and italics after each figure

 

Höns, 20 veckor
eller äldre

Kycklingar av

värpras avsedda
för äggproduktion

Slaktkycklingar

 

Slaktkycklingar normal uppfödningsomgång

2019

8 853 249

4,0

2 055 145

6,9

9 697 473

2,7

 

13 223 437

2,1

2018

7 634 795

0,9

1 917 292

1,5

9 194 054

4,6

 

12 928 771

5,2

2017

7 232 329

2,6

1 987 705

2,1

9 070 363

4,6

 

12 184 242

4,6

2016

8 115 986

-

1 569 344

-

9 000 410

-

 

11 570 824

-

2015

7 520 643

4,7

1 834 636

9,2

8 440 988

4,0

 

11 097 517

3,7

2014

6 463 600

2,6

1 705 123

8,1

7 907 193

1,7

 

10 195 977

1,3

2013

6 797 864

-

1 702 039

-

7 954 044

-

 

10 480 944

-

2010

5 987 614

-

1 640 028

-

6 440 738

-

 

8 183 238

-