Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Lantbrukets djur i juni 2019

JO 20 SM 1901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Antal företag med nötkreatur i juni 2019

2. Number of holdings with cattle in June 2019

Område

Kor för mjölk- produktion

Kor för uppfödning av kalvar

Summa

kor

Kvigor, tjurar
 och stutar

Kalvar
under 1 år

Nötkreatur, totalt

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

41

232

273

297

264

323

Uppsala

112

325

437

507

455

543

Södermanlands

91

277

368

419

390

449

Östergötlands

207

600

807

886

824

929

Jönköpings

324

961

1 285

1 433

1 348

1 494

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

132

611

743

798

739

859

Kalmar

312

615

927

1 016

934

1 062

Gotlands

143

210

353

407

369

421

Blekinge

49

350

399

404

370

442

Skåne

274

1 453

1 727

1 802

1 718

1 913

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

167

493

660

721

642

761

Västra Götalands

587

1 879

2 466

2 735

2 495

2 895

Värmlands

74

464

538

590

525

641

Örebro

62

287

349

397

344

429

Västmanlands

37

161

198

223

193

241

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

70

321

391

448

403

489

Gävleborgs

111

340

451

519

430

552

Västernorrlands

96

253

349

389

342

418

Jämtlands

108

231

339

380

349

400

Västerbottens

190

134

324

402

360

422

Norrbottens

66

69

135

152

136

168

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

165

445

610

658

613

691

Götalands mellanbygder

498

1 114

1 612

1 745

1 623

1 826

Götalands norra slättbygder

373

845

1 218

1 383

1 278

1 445

Svealands slättbygder

349

1 218

1 567

1 793

1 608

1 921

Götalands skogsbygder

1 109

4 566

5 675

6 140

5 676

6 519

Mellersta Sveriges skogsb.

179

948

1 127

1 256

1 103

1 358

Nedre Norrland

307

833

1 140

1 291

1 131

1 380

Övre Norrland

273

297

570

659

598

711

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

 

 

– 2,0

47

456

503

535

461

608

2,1 – 5,0

3

511

514

517

431

653

5,1 – 10,0

8

1 070

1 078

1 180

964

1 382

10,1 – 20,0

63

1 801

1 864

2 074

1 770

2 292

20,1 – 30,0

103

1 328

1 431

1 591

1 449

1 690

30,1 – 50,0

354

1 721

2 075

2 356

2 147

2 451

50,1 – 100,0

921

1 972

2 893

3 219

3 035

3 287

100,1 –

1 754

1 407

3 161

3 453

3 373

3 488

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp jordbruksmark, hektar

 

 

 

 

– 2,0

..

..

319

351

304

378

2,1 – 5,0

..

..

106

131

101

161

5,1 – 10,0

4

720

724

783

609

979

10,1 – 20,0

31

1 569

1 600

1 725

1 449

1 994

20,1 – 30,0

68

1 229

1 297

1 488

1 289

1 609

30,1 – 50,0

231

1 858

2 089

2 339

2 128

2 481

50,1 – 100,0

783

2 385

3 168

3 545

3 304

3 638

100,1 –

2 089

2 127

4 216

4 563

4 446

4 611

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket1)

 

 

 

 

 

 

2019

3 253

10 266

13 519

14 925

13 630

15 851

2018

3 477

10 418

13 895

15 343

14 139

16 317

2017

3 614

10 471

14 085

15 722

14 517

16 674

2015

4 161

10 405

14 542

16 432

15 186

17 466

2013

4 668

11 092

15 712

17 824

16 306

18 962

2010

5 619

12 190

17 775

20 295

18 494

21 586


1)         Se avsnittet Fakta om statistiken för jämförbarhet mellan åren.