Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Lantbrukets djur i juni 2019

JO 20 SM 1901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4. Antal företag med mjölkkor efter besättningsstorlek i juni 2019

4. Number of holdings with dairy cows by size of herd in June 2019

Område  Storleksgrupp

Besättningsstorlek, antal mjölkkor

 

 

 

  1–24

25–49

  50–74

75–99

100–199

200–

Totalt

 

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

9

16

6

4

3

3

41

Uppsala

12

27

36

8

24

5

112

Södermanlands

8

25

23

13

13

9

91

Östergötlands

15

52

49

34

37

20

207

Jönköpings

33

80

85

51

58

17

324

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

19

33

25

20

27

8

132

Kalmar

12

70

63

36

82

49

312

Gotlands

13

42

22

8

48

10

143

Blekinge

9

20

6

5

5

4

49

Skåne

10

51

49

22

93

49

274

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

9

32

26

22

45

33

167

Västra Götalands

62

149

136

65

122

53

587

Värmlands

11

15

18

8

19

3

74

Örebro

4

17

13

13

10

5

62

Västmanlands

6

7

3

..

15

..

37

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

17

16

12

4

15

6

70

Gävleborgs

20

40

28

5

12

6

111

Västernorrlands

24

25

13

10

21

3

96

Jämtlands

17

42

29

..

13

..

108

Västerbottens

38

54

51

18

24

5

190

Norrbottens

16

13

14

9

10

4

66

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

8

30

26

18

46

37

165

Götalands mellanbygder

25

116

80

37

161

79

498

Götalands norra slättbygder

32

84

81

51

83

42

373

Svealands slättbygder

42

93

82

42

66

24

349

Götalands skogsbygder

108

288

264

151

218

80

1 109

Mellersta Sveriges skogsb.

30

41

41

15

40

12

179

Nedre Norrland

59

102

62

22

48

14

307

Övre Norrland

60

72

71

27

34

9

273

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

 

 

 

– 2,0

5

11

12

3

10

6

47

2,1 – 5,0

..

-

-

..

-

-

3

5,1 – 10,0

..

-

-

-

..

..

8

10,1 – 20,0

47

10

..

..

-

3

63

20,1 – 30,0

64

29

..

..

..

..

103

30,1 – 50,0

129

181

32

9

..

..

354

50,1 – 100,0

99

401

249

103

66

3

921

100,1 –

12

194

406

245

615

282

1 754

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp jordbruksmark, hektar

 

 

 

 

 

 

 

– 2,0

4

11

12

3

10

6

46

2,1 – 5,0

..

-

-

-

-

-

..

5,1 – 10,0

..

-

-

..

-

-

..

10,1 – 20,0

24

5

..

-

-

..

31

20,1 – 30,0

..

15

..

-

-

-

68

30,1 – 50,0

128

83

13

..

3

..

231

50,1 – 100,0

132

426

150

39

30

6

783

100,1–

20

286

530

317

653

283

2 089

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket1)

 

 

 

 

 

 

 

2019

364

826

707

363

696

297

3 253

2018

417

903

736

399

724

298

3 477

2017

452

952

785

404

730

291

3 614

2015

577

1 202

909

459

744

270

4 161

2013

785

1 436

982

482

742

241

4 668

2010

1 162

1 976

1 132

487

687

175

5 619


1) Se avsnittet Fakta om statistiken för jämförbarhet mellan åren.