Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Lantbrukets djur i juni 2019

JO 20 SM 1901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5. Antal får i juni 2019

5. Number of sheep in June 2019

Medelfel i procent kursivt efter respektive uppgift

Standard errors in per cent and italics after each figure

Område

Baggar och tackor,
födda 2018 eller tidigare

                  Lamm

              Summa
               får

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

9 600

8,0

8 781

8,4

18 381

7,7

Uppsala

9 535

6,9

8 969

7,4

18 505

6,8

Södermanlands

11 686

5,7

10 792

6,1

22 478

5,5

Östergötlands

21 283

5,4

19 244

4,9

40 527

4,7

Jönköpings

13 299

5,2

13 743

5,8

27 042

5,2

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

9 346

6,0

8 111

6,2

17 458

5,7

Kalmar

17 802

4,4

16 634

4,6

34 436

4,2

Gotlands

33 469

3,8

34 791

3,7

68 260

3,6

Blekinge

7 813

7,1

6 943

7,7

14 755

6,9

Skåne

30 502

3,9

32 165

4,2

62 667

3,9

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

14 045

5,5

14 858

6,1

28 903

5,6

Västra Götalands

44 735

6,5

43 747

7,7

88 481

7,0

Värmlands

9 865

7,7

7 960

8,2

17 826

7,4

Örebro

8 649

6,5

8 402

6,9

17 051

6,4

Västmanlands

5 083

13,5

4 708

9,9

9 791

10,3

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

8 574

6,0

8 278

6,6

16 853

5,8

Gävleborgs

7 900

7,6

6 858

9,2

14 758

8,0

Västernorrlands

2 805

13,4

1 988

16,4

4 793

13,0

Jämtlands

5 928

9,8

5 204

13,3

11 132

11,0

Västerbottens

4 098

10,4

3 421

11,2

7 519

10,2

Norrbottens

3 868

17,2

3 407

16,0

7 275

16,3

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

13 462

5,9

14 164

6,6

27 626

6,0

Götalands mellanbygder

59 765

2,7

62 538

2,8

122 303

2,7

Götalands norra slättbygder

24 660

5,5

23 841

5,1

48 502

4,9

Svealands slättbygder

42 658

3,2

39 746

3,1

82 405

2,9

Götalands skogsbygder

90 416

3,4

86 713

4,1

177 129

3,7

Mellersta Sveriges skogsb.

21 442

4,9

18 104

5,0

39 546

4,6

Nedre Norrland

17 394

5,0

15 296

6,4

32 690

5,4

Övre Norrland

10 090

8,0

8 601

8,4

18 691

7,9

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

 

 

– 2,0

30 117

4,4

29 124

4,8

59 242

4,3

2,1 – 5,0

16 690

5,9

16 228

6,8

32 918

6,1

5,1 – 10,0

34 417

8,4

33 393

10,1

67 810

9,1

10,1 – 20,0

41 226

3,5

37 856

3,4

79 083

3,2

20,1 – 30,0

28 820

4,1

26 307

4,3

55 127

4,0

30,1 – 50,0

37 601

3,6

35 047

3,9

72 648

3,6

50,1 – 100,0

45 909

2,8

44 689

2,8

90 598

2,6

100,1 –

45 106

3,3

46 358

3,1

91 465

3,1

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp jordbruksmark, hektar

 

 

 

 

– 2,0

19 006

5,8

18 118

6,1

37 123

5,7

2,1 – 5,0

7 425

8,7

7 004

9,6

14 429

8,7

5,1 – 10,0

30 125

9,6

27 771

12,2

57 896

10,7

10,1 – 20,0

37 989

3,9

35 405

4,0

73 395

3,7

20,1 – 30,0

26 232

4,4

26 427

4,2

52 659

4,0

30,1 – 50,0

36 438

3,4

33 627

3,6

70 066

3,3

50,1 – 100,0

52 905

2,9

50 312

3,0

103 217

2,8

100,1 –

69 768

2,4

70 337

2,3

140 105

2,3

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket1)

 

 

 

 

 

 

2019

279 888

1,3

269 002

1,5

548 890

1,4

2018

295 912

1,1

291 235

1,0

587 256

1,0

2017

301 468

1,1

304 611

1,1

606 079

1,0

2015

288 675

1,0

306 078

1,2

594 753

1,0

2013

285 520

-

291 249

-

576 769

-

2010

273 126

-

291 796

-

564  2

-


1)                                        Se avsnittet Fakta om statistiken för jämförbarhet mellan åren.