Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Lantbrukets djur i juni 2019

JO 20 SM 1901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

6. Antal företag med får i juni 2019

6. Number of holdings with sheep in June 2019

Medelfel i procent kursivt efter respektive uppgift

Standard errors in per cent and italics after each figure

Område

Baggar och tackor,
födda 2018 eller tidigare

     Lamm  

              Får, Totalt

 

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

298

9,8

224

10,4

298

9,8

Uppsala

348

9,6

286

10,4

348

9,6

Södermanlands

351

9,6

288

10,5

351

9,6

Östergötlands

508

6,8

406

7,3

508

6,8

Jönköpings

556

8,0

469

8,6

556

8,0

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

302

11,6

227

11,0

302

11,6

Kalmar

435

7,1

353

7,1

435

7,1

Gotlands

392

6,7

343

6,6

392

6,7

Blekinge

210

9,1

178

8,9

210

9,1

Skåne

782

6,0

656

5,8

783

6,0

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

450

9,0

347

8,7

450

9,0

Västra Götalands

1 801

15,4

1 589

17,4

1 801

15,4

Värmlands

372

9,3

275

10,7

372

9,3

Örebro

238

11,2

190

12,1

238

11,2

Västmanlands

..

..

111

17,6

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

310

9,9

253

10,5

313

9,8

Gävleborgs

241

11,0

185

12,3

241

11,0

Västernorrlands

182

14,9

119

18,6

182

14,9

Jämtlands

204

12,1

166

13,2

204

12,1

Västerbottens

137

19,7

115

21,6

145

19,3

Norrbottens

118

16,9

85

18,1

118

16,9

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

362

8,7

310

9,2

362

8,7

Götalands mellanbygder

911

4,6

816

4,6

911

4,6

Götalands norra slättbygder

820

12,1

694

13,9

820

12,1

Svealands slättbygder

1 403

7,3

1 044

4,6

1 403

7,3

Götalands skogsbygder

3 208

8,4

2 655

10,1

3 209

8,4

Mellersta Sveriges skogsb.

762

6,7

566

7,6

762

6,7

Nedre Norrland

641

6,2

491

7,2

644

6,2

Övre Norrland

356

10,2

292

11,4

364

10,2

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

 

 

– 2,0

1 324

4,9

1 113

5,0

1 324

4,9

2,1 – 5,0

1 119

6,1

823

6,9

1 119

6,1

5,1 – 10,0

1 757

15,2

1 433

18,5

1 757

15,2

10,1 – 20,0

1 454

7,3

1 176

8,7

1 454

7,3

20,1 – 30,0

689

6,4

572

6,6

690

6,4

30,1 – 50,0

798

5,8

651

6,0

798

5,8

50,1 – 100,0

761

12,7

611

6,2

761

12,7

100,1 –

561

6,4

491

6,6

573

6,4

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp jordbruksmark, hektar

 

 

 

 

– 2,0

745

5,9

651

6,2

745

5,9

2,1 – 5,0

512

9,7

386

11,2

512

9,7

5,1 – 10,0

2 005

13,5

1 569

17,0

2 005

13,5

10,1 – 20,0

1 661

6,6

1 325

7,9

1 661

6,6

20,1 – 30,0

763

5,8

653

6,0

763

5,8

30,1 – 50,0

923

5,4

741

5,6

924

5,4

50,1 – 100,0

1 008

9,8

798

5,2

1 008

9,8

100,1 –

845

5,1

746

5,3

856

5,2

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket1)

 

 

 

 

 

 

2019

8 463

3,5

6 869

4,1

8 476

3,5

2018

9 120

1,7

7 480

2,0

9 144

1,7

2017

9 219

1,4

7 689

1,4

9 278

1,5

2015

9 074

1,2

7 910

1,5

9 110

1,2

2013

8 817

-

7 406

-

8 869

-

2010

8 628

-

7 364

-

8 657

-


1) Se avsnittet Fakta om statistiken för jämförbarhet mellan åren.