Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Lantbrukets djur i juni 2019

JO 20 SM 1901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

7. Antal avels- och slaktgrisar i juni 2019

7. Number of breeding and fattening pigs in June 2019

Medelfel i procent kursivt efter respektive uppgift

Standard errors in per cent and italics after each figure

Område

Galtar för
avel, 50 kg
och däröver

Suggor för
avel, 50 kg
och däröver

Slaktgrisar,
20 kg och
däröver

 

Smågrisar, under 20 kg

Summa grisar

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

14

11,1

2 619

3,3

18 044

2,0

 

10 636

2,5

31 312

2,2

Uppsala

60

13,8

3 079

3,2

12 600

7,3

 

5 439

3,6

21 178

4,7

Södermanlands

36

9,2

4 146

2,3

36 993

0,6

 

13 361

2,0

54 536

0,8

Östergötlands

72

5,3

7 586

2,1

59 912

4,9

 

24 451

3,0

92 020

4,1

Jönköpings

188

6,7

303

19,8

2 058

13,8

 

860

16,3

3 408

12,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

12

16,2

1 050

8,4

4 816

9,6

 

2 210

8,5

8 088

8,6

Kalmar

55

13,5

5 242

9,2

38 462

2,9

 

18 231

2,6

61 990

2,4

Gotlands

29

15,6

2 742

4,2

23 774

2,6

 

8 944

3,4

35 489

2,6

Blekinge

16

7,2

2 536

7,4

24 262

3,6

 

5 786

5,3

32 600

3,8

Skåne

334

3,4

41 850

1,6

258 399

1,6

 

123 915

1,9

424 499

1,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

179

4,4

12 486

1,5

86 584

1,5

 

36 668

1,5

135 917

1,2

Västra Götalands

234

5,2

28 003

4,1

224 828

8,5

 

81 316

3,2

334 381

5,8

Värmlands

24

8,1

2 527

5,9

58 826

33,6

 

14 867

5,1

76 244

26,0

Örebro

25

1,1

4 652

0,1

35 995

2,1

 

10 553

0,0

51 225

1,5

Västmanlands

46

12,0

5 322

8,2

27 046

13,0

 

14 703

6,8

47 117

10,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

10

17,0

687

1,7

1 314

24,0

 

826

14,8

2 836

15,8

Gävleborgs

..

..

195

27,1

4 756

16,0

 

2 048

20,8

7 075

15,9

Västernorrlands

7

34,5

473

30,7

1 965

25,8

 

1 763

31,4

4 207

28,5

Jämtlands

6

17,7

121

23,4

572

28,7

 

..

..

950

29,9

Västerbottens

43

14,8

1 035

14,9

8 646

16,6

 

3 261

18,6

12 984

16,2

Norrbottens

10

16,6

1 459

6,5

13 169

3,7

 

3 352

8,0

17 990

4,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

305

3,7

34 953

1,5

178 339

1,3

 

107 476

1,8

321 074

1,3

Götalands mellanbygder

161

3,5

20 984

2,4

190 316

2,0

 

62 993

2,4

274 453

1,9

Götalands norra slättbygder

233

4,0

31 371

3,7

252 698

7,6

 

93 118

2,9

377 420

5,3

Svealands slättbygder

190

5,0

20 711

2,2

174 746

11,5

 

63 531

2,0

259 178

7,9

Götalands skogsbygder

413

4,5

13 930

3,7

96 150

2,1

 

38 036

1,7

148 528

1,6

Mellersta Sveriges skogsb.

31

8,9

2 620

2,2

18 358

2,6

 

6 006

4,3

27 016

2,4

Nedre Norrland

..

..

1 050

14,5

10 598

8,6

 

5 665

11,7

17 404

9,1

Övre Norrland

53

12,1

2 494

6,5

21 814

6,5

 

6 613

9,2

30 974

6,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– 2,0

421

2,9

42 548

2,9

270 239

1,6

 

121 755

2,6

434 963

1,7

2,1 – 5,0

5

24,7

272

13,6

5 242

10,0

 

1 298

14,5

6 817

10,3

5,1 – 10,0

..

..

1 579

12,3

6 315

8,4

 

6 055

9,9

14 068

9,1

10,1 – 20,0

62

27,2

345

15,4

3 606

14,8

 

642

19,7

4 656

13,1

20,1 – 30,0

42

21,8

1 846

4,1

4 486

9,1

 

4 857

5,4

11 231

5,4

30,1 – 50,0

91

12,2

5 935

8,1

21 515

4,8

 

13 553

3,1

41 093

3,3

50,1 – 100,0

166

4,7

13 567

2,1

71 113

2,6

 

42 473

2,2

127 319

2,1

100,1 –

571

1,5

62 022

1,0

560 502

4,9

 

192 805

1,0

815 900

3,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp jordbruksmark, hektar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– 2,0

410

2,9

42 352

2,9

258 901

1,7

 

121 042

2,6

422 705

1,7

2,1 – 5,0

5

24,1

278

13,4

2 951

16,9

 

1 276

14,7

4 510

15,1

5,1 – 10,0

..

..

1 388

13,9

11 045

5,0

 

5 508

10,9

18 036

7,2

10,1 – 20,0

59

20,1

398

12,9

5 972

6,2

 

815

14,7

7 244

6,7

20,1 – 30,0

62

24,1

1 653

4,6

7 944

7,9

 

4 268

4,9

13 926

5,3

30,1 – 50,0

82

13,7

5 800

8,2

19 428

2,6

 

13 230

3,3

38 539

2,6

50,1 – 100,0

170

5,7

13 289

2,0

65 742

2,6

 

40 577

2,2

119 779

2,1

100,1 –

594

1,6

62 954

1,0

571 037

4,8

 

196 723

1,0

831 308

3,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019

1 476

4,3

128 113

1,0

943 019

2,4

 

383 439

0,8

1 456 048

1,8

2018

1 532

5,1

130 302

0,6

900 866

1,5

 

360 549

0,8

1 393 248

1,0

2017

1 574

3,8

139 627

1,1

836 002

0,9

 

384 731

0,9

1 361 934

0,8

2015

1 548

5,4

140 249

2,2

830 257

1,3

 

383 973

2,1

1 356 027

1,4

2013

2 074

-

148 066

-

847 022

-

 

401 713

-

1 398 875

-

2010

2 327

-

153 635

-

936 910

-

 

427 002

-

1      519 874

-


1)                                        Se avsnittet Fakta om statistiken för jämförbarhet mellan åren.