Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Lantbrukets djur i juni 2019

JO 20 SM 1901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

8. Antal företag med avels- och slaktgrisar i juni 2019

8. Number of holdings with breeding and fattening pigs in June 2019

Medelfel i procent kursivt efter respektive uppgift

Standard errors in per cent and italics after each figure

Område

Galtar för
avel, 50 kg
och däröver

Suggor för
avel, 50 kg
och däröver

Slaktgrisar,
20 kg och
däröver

Smågrisar, under 20 kg

Grisar, totalt

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

7

17,8

23

34,7

13

25,5

10

30,4

27

30,1

Uppsala

20

11,7

23

11,7

26

12,5

16

12,7

33

11,2

Södermanlands

17

19,5

25

17,0

34

12,5

14

9,0

38

11,6

Östergötlands

27

11,9

40

10,8

64

9,7

26

6,6

72

8,9

Jönköpings

16

22,1

13

22,2

15

23,8

8

19,5

23

19,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

8

23,2

12

20,1

14

32,9

3

8,4

18

27,3

Kalmar

18

10,0

28

8,6

44

5,4

22

8,8

50

5,5

Gotlands

17

26,4

20

22,4

26

4,9

19

6,5

33

13,5

Blekinge

7

16,7

23

14,8

22

9,4

8

15,7

35

10,3

Skåne

129

5,6

155

5,9

201

4,5

125

5,6

228

4,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

71

10,4

81

9,7

115

7,0

61

8,5

132

7,5

Västra Götalands

84

11,9

106

11,5

177

6,7

81

5,0

210

7,4

Värmlands

7

6,6

9

6,0

27

24,6

16

15,0

33

21,3

Örebro

7

4,1

13

12,5

29

6,7

8

3,6

33

7,4

Västmanlands

13

12,8

16

10,5

22

5,6

15

10,2

24

7,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

..

..

6

29,3

..

..

4

32,0

..

..

Gävleborgs

..

..

..

..

12

18,1

7

24,3

25

34,5

Västernorrlands

..

..

7

24,6

7

20,5

6

28,6

9

21,3

Jämtlands

4

27,3

4

27,3

..

..

..

..

4

27,3

Västerbottens

25

20,3

26

19,4

18

27,1

6

13,4

28

18,6

Norrbottens

4

15,2

..

..

..

..

4

14,3

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

112

6,9

128

6,9

176

4,5

110

6,0

198

4,9

Götalands mellanbygder

67

7,1

95

7,4

147

3,9

81

6,3

163

4,6

Götalands norra slättbygder

66

10,1

83

9,7

173

6,2

78

2,6

186

6,7

Svealands slättbygder

63

6,3

97

9,7

137

6,5

71

6,2

168

7,1

Götalands skogsbygder

127

8,7

167

7,7

176

7,2

82

6,4

244

6,6

Mellersta Sveriges skogsb.

16

16,1

20

14,4

30

22,8

12

13,8

39

18,6

Nedre Norrland

26

34,1

27

22,3

26

12,5

19

12,2

44

20,9

Övre Norrland

29

17,3

37

20,0

31

26,6

10

8,7

46

21,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– 2,0

83

7,4

108

7,9

132

4,9

76

6,9

165

5,4

2,1 – 5,0

4

30,6

14

20,9

..

..

5

28,4

27

30,7

5,1 – 10,0

29

26,0

45

18,9

53

20,8

28

22,9

80

17,3

10,1 – 20,0

48

26,0

57

25,2

38

21,5

12

19,4

81

19,9

20,1 – 30,0

31

28,4

44

21,1

52

20,2

20

25,9

68

17,7

30,1 – 50,0

40

13,1

71

17,2

53

11,1

30

7,3

87

14,2

50,1 – 100,0

87

7,8

97

7,0

122

4,0

88

5,3

144

5,1

100,1 –

185

2,6

218

3,0

425

2,6

203

1,5

436

2,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp jordbruksmark, hektar

 

 

 

 

 

 

 

 

– 2,0

75

7,9

88

8,5

119

5,2

69

7,1

141

5,7

2,1 – 5,0

4

29,9

12

22,1

..

..

4

31,4

17

30,5

5,1 – 10,0

21

34,5

43

20,5

52

22,7

23

26,3

77

18,7

10,1 – 20,0

40

25,7

59

22,1

39

21,3

16

22,1

81

18,7

20,1 – 30,0

37

24,1

34

25,2

45

20,8

15

14,6

60

19,4

30,1 – 50,0

43

19,7

79

17,6

68

13,3

35

14,6

102

14,6

50,1 – 100,0

83

7,1

104

6,0

112

3,9

80

4,5

137

4,9

100,1 –

203

3,1

236

3,3

450

2,6

221

2,0

473

2,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019

506

3,5

654

3,0

896

2,2

462

1,9

1 089

2,3

2018

601

5,8

822

5,2

1 057

3,9

572

4,4

1 346

4,3

2017

648

4,2

806

3,7

1 014

2,9

637

5,5

1 272

3,0

2015

562

4,3

755

5,5

982

3,4

597

4,0

1 228

3,9

2013

588

-

781

-

1 065

-

668

-

1 281

-

2010

723

-

1 031

-

1 410

-

913

-

1 695

-


1)                                        Se avsnittet Fakta om statistiken för jämförbarhet mellan åren.