Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Lantbrukets djur i juni 2019

JO 20 SM 1901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

9. Antal höns och kycklingar i juni 2019

9. Number of fowls and chickens in June 2019

Medelfel i procent kursivt efter respektive uppgift

Standard errors in per cent and italics after each figure

Område

Höns, 20 veckor
eller äldre

Kycklingar av

värpras avsedda
för äggproduktion

Slaktkycklingar

 

Slaktkycklingar normal uppfödningsomgång2)

 

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

..

..

..

..

..

..

Uppsala

54 982

11,3

63 034

16,1

7 581

0,5

7 581

0,5

Södermanlands

299 600

7,4

95 716

12,7

1 201 064

12,5

1 798 782

10,5

Östergötlands

2 222 151

5,5

161 199

10,6

606 937

21,6

740 846

18,1

Jönköpings

234 831

26,8

..

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

145 541

34,9

12 138

15,9

447 519

22,7

567 142

19,0

Kalmar

1 550 197

21,5

636 761

20,3

2 134 809

7,2

2 315 188

6,7

Gotlands

167 972

7,3

14 676

15,9

..

..

..

..

Blekinge

71 374

8,3

..

..

1 143 516

7,7

1 535 366

9,1

Skåne

1 473 581

6,9

399 701

13,8

1 253 689

6,6

1 880 082

5,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

1 018 715

10,3

108 445

10,8

165 025

9,3

475 164

9,3

Västra Götalands

527 386

4,5

259 197

10,7

2 277 174

7,5

3 298 432

6,1

Värmlands

1 828

27,8

..

..

124 286

25,8

128 571

25,8

Örebro

464 544

17,6

277 857

25,8

..

..

243 031

33,6

Västmanlands

177 133

16,8

..

..

191 250

24,3

191 250

24,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

85 412

14,5

..

..

..

..

..

..

Gävleborgs

80 546

10,1

..

..

10 000

0,0

10 000

0,0

Västernorrlands

61 036

9,7

..

..

..

..

..

..

Jämtlands

23 697

11,8

..

..

..

..

..

..

Västerbottens

100 772

26,9

..

..

..

..

..

..

Norrbottens

31 493

15,9

..

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

2 077 017

6,5

441 169

12,3

810 489

9,7

1 271 581

7,6

Götalands mellanbygder

1 750 294

19,0

680 827

19,2

3 335 073

4,7

3 845 893

4,8

Götalands norra slättbygder

2 239 229

4,9

420 168

7,7

2 341 223

8,6

3 470 890

6,6

Svealands slättbygder

908 631

11,0

165 047

10,0

1 626 502

10,6

2 236 184

9,3

Götalands skogsbygder

1 206 303

8,4

79 762

13,7

1 046 186

11,9

1 712 209

8,3

Mellersta Sveriges skogsb.

470 667

9,0

277 720

25,8

539 034

14,6

687 841

12,7

Nedre Norrland

124 630

6,4

..

..

..

..

..

..

Övre Norrland

132 356

20,8

..

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

 

 

 

 

– 2,0

4 566 123

7,6

1 665 643

8,2

2 939 276

5,7

4 194 094

4,9

2,1 – 5,0

389 694

14,4

5 563

92,5

254 914

19,1

307 827

17,9

5,1 – 10,0

..

..

11 488

14,4

108 722

23,2

131 311

21,3

10,1 – 20,0

257 495

7,5

92 354

12,4

3 647

3,4

189 215

15,8

20,1 – 30,0

215 625

12,8

..

..

51 372

15,6

51 372

15,6

30,1 – 50,0

277 473

11,1

82 665

14,8

10 475

18,7

41 586

13,1

50,1 – 100,0

538 300

14,5

2 676

28,3

446 422

11,5

627 974

10,7

100,1 –

2 518 340

4,3

206 812

8,6

5 883 895

4,1

7 681 461

3,5

Storleksgrupp jordbruksmark, hektar

 

 

 

 

 

 

 

 

– 2,0

4 397 078

7,9

1 490 098

9,3

2 939 254

5,7

4 194 063

4,9

2,1 – 5,0

376 632

17,8

..

..

83 229

24,2

136 141

24,2

5,1 – 10,0

110 364

7,9

10 910

14,9

108 822

23,2

131 421

21,3

10,1 – 20,0

315 786

9,0

243 652

18,0

3 826

3,9

75 705

15,4

20,1 – 30,0

325 674

18,1

24 833

16,1

51 271

15,7

164 958

17,4

30,1 – 50,0

144 663

5,3

44 260

16,0

206

36,1

21 778

18,7

50,1 – 100,0

706 927

11,5

41 353

24,2

435 249

14,3

626 342

12,1

100,1 –

2 532 002

4,2

206 966

8,6

6 076 866

4,0

7 874 432

3,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket1)

 

 

 

 

 

 

 

 

2019

8 909 127

3,8

2 067 477

5,9

9 698 723

2,2

13 224 839

1,8

2018

7 699 306

0,9

1 926 766

1,5

9 196 953

4,6

12 932 893

5,2

2017

7 293 848

2,6

1 994 435

1,5

9 075 870

4,4

12 194 337

4,5

2015

7 571 087

4,7

1 842 362

9,2

8 443 326

4,0

11 101 440

3,6

2013

6 873 650

-

1 708 317

-

7 958 398

-

10 486 364

-

2010

6 061 498

-

1 646 730

-

6 445 157

-

8 190 778

-


1) Se avsnittet Fakta om statistiken för jämförbarhet mellan åren.

2) I de fall som besättningen, t.ex. p.g.a. uppehåll mellan omgångarna, tillfälligtvis var mindre än normalt vid undersökningstillfället kunde man ange antalet slaktkycklingar i en normal uppfödningsomgång