Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Husdjur i juni 2016

JO 20 SM 1601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Tabeller

Teckenförklaring

1. Antal nötkreatur i juni 2010, 2013, 2014, 2015 och 2016. Preliminär statistik

2. Antal nötkreatur i juni 20161 per län och produktionsområde. Preliminär statistik

3. Antal svin i juni 2010, 2013, 2014, 2015 och 2016. Preliminär statistik

4. Antal får i juni 2010, 2013, 2014, 2015 och 2016. Preliminär statistik

 

Teckenförklaring

Explanation of symbols

Noll

Zero

0
0,0

Mindre än 0,5
Mindre än 0,05

Less than 0.5
Less than 0.05

..

Uppgift inte tillgänglig eller för osäker för att anges

Data not available

.

Uppgift kan inte förekomma

Not applicable