Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Husdjur i juni 2016

JO 20 SM 1601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Antal nötkreatur i juni 2010, 2013, 2014, 2015 och 2016. Preliminär statistik

1. Number of cattle in June 2010, 2013, 2014, 2015 and 2016. Preliminary statistics

Djurslag/type of animal

2010

2013

2014

2015

20161

 

 

 

 

 

 

Mjölkkor

348 095

344 021

344 339

339 823

330 810

Dairy cows

 

 

 

 

 

Kor för uppfödning av kalvar

197 053

188 810

186 260

184 438

193 720

Other cows

 

 

 

 

 

Summa kor

545 148

532 831

530 599

524 261

524 530

Total cows

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvigor 2 år eller äldre

94 088

88 272

89 584

86 054

84 210

Heifers 2 years or older

 

 

 

 

 

Kvigor mellan 1 och 2 år

227 432

227 152

222 136

224 311

221 049

Heifers between 1 and 2 years

 

 

 

 

 

Tjurar och stutar 2 år eller äldre

30 741

28 862

30 801

29 482

30 136

Bulls and steers 2 years or older

 

 

 

 

 

Tjurar och stutar mellan 1 och 2 år

160 305

152 633

147 986

148 615

153 884

Bulls and steers between 1 and 2 years

 

 

 

 

 

Summa kvigor, tjurar och stutar

512 566

496 919

490 507

488 462

489 279

Total heifers, bulls and steers

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalvar under 1 år, kvigkalvar

238 629

237 127

238 340

235 306

238 024

Calves under 1 year, female

 

 

 

 

 

Kalvar under 1 år, tjur- och stutkalvar

240 315

229 649

233 673

232 029

237 201

Calves under 1 year, male

 

 

 

 

 

Summa kalvar under 1 år

478 944

466 776

472 013

467 335

475 225

Total calves under 1 year

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa nötkreatur

1 536 658

1 496 526

1 493 119

1 480 058

1 489 034

Total cattle

 

 

 

 

 


1Uppgifterna för 2016 är preliminära och kan komma att revideras till de definitiva uppgifterna som publiceras under våren 2017.