Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Husdjur i juni 2016

JO 20 SM 1601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Antal nötkreatur i juni 20161 per län och produktionsområde. Preliminär statistik

2. Number of cattle in June 20161, in countys and production areas. Preliminary statistics

Område

Kor för mjölkproduktion

Dairy Cows

Kor för uppfödning av kalvar

Other cows

Summa

Kor

Total cows

Kvigor, tjurar och stutar

Heifers, bulls and steers

Kalvar
under 1 år

Calves under 1 year

Summa
nötkreatur

Total Cattle

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

2 975

3 280

6 255

5 724

5 224

17 203

Uppsala

9 770

4 823

14 593

13 430

13 558

41 581

Södermanlands

8 694

6 329

15 023

14 489

15 051

44 563

Östergötlands

23 787

14 811

38 598

35 538

35 499

109 635

Jönköpings

28 924

16 124

45 048

43 064

40 042

128 154

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

12 112

9 710

21 822

21 488

20 112

63 422

Kalmar

38 680

13 787

52 467

52 003

47 121

151 591

Gotlands

15 271

4 799

20 070

21 001

19 411

60 482

Blekinge

4 277

5 287

9 564

9 293

8 704

27 561

Skåne

38 644

35 862

74 506

69 432

68 803

212 741

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

25 336

8 081

33 417

26 608

29 081

89 106

Västra Götalands

57 138

31 359

88 497

85 237

82 639

256 373

Värmlands

7 295

9 201

16 496

17 443

15 285

49 224

Örebro

6 173

4 951

11 124

11 176

11 281

33 581

Västmanlands

4 272

2 617

6 889

5 836

7 051

19 776

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

6 025

5 449

11 474

9 352

10 204

31 030

Gävleborgs

8 688

6 137

14 825

13 389

13 133

41 347

Västernorrlands

7 010

4 043

11 053

8 585

7 862

27 500

Jämtlands

7 188

4 466

11 654

9 081

8 807

29 542

Västerbottens

12 985

1 668

14 653

11 817

11 260

37 730

Norrbottens

5 566

936

6 502

5 293

5 097

16 892

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

26 760

10 037

36 797

29 020

32 908

98 725

Götalands mellanbygder

64 018

27 312

91 330

90 968

84 542

266 840

Götalands norra slättbygder

41 673

19 335

61 008

56 920

59 673

177 601

Svealands slättbygder

32 100

23 579

55 679

54 533

54 387

164 599

Götalands skogsbygder

106 582

79 377

185 959

179 186

166 941

532 086

Mellersta Sveriges skogsb.

17 167

15 570

32 737

29 277

28 683

90 697

Nedre Norrland

22 974

14 454

37 428

30 670

30 078

98 176

Övre Norrland

19 536

4 056

23 592

18 705

18 013

60 310

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2016

330 810

193 720

524 530

489 279

475 225

1 489 034

2015

339 823

184 438

524 261

488 462

467 335

1 480 058

2014

344 339

186 260

530 599

490 507

472 013

1 493 119

2013

344 021

188 810

532 831

496 919

466 776

1 496 526

2010

348 095

197 053

545 148

512 566

478 944

1 536 658


1Uppgifterna för 2016 är preliminära och kan komma att revideras till de definitiva uppgifterna som publiceras under våren 2017.