Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Husdjur i juni 2016

JO 20 SM 1601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Antal svin i juni 2010, 2013, 2014, 2015 och 2016. Preliminär statistik

3. Number of pigs in June 2010, 2013, 2014, 2015 and 2016. Preliminary statistics

Djurslag/type of animal

2010

2013

2014

2015

20161

 

 

 

 

 

 

Galtar för avel, 50 kg eller mer

2 327

2 074

1 743

1 548

1 604

Boars, 50 kg or more

 

 

 

 

 

Suggor för avel, 50 kg eller mer

153 635

148 066

143 362

140 249

142 490

Breeding sows, 50 kg or more

 

 

 

 

 

Slaktsvin m.m. 20 kg eller mer

936 910

847 022

856 574

830 257

826 493

Pigs for fattening, 20 kg or more

 

 

 

 

 

Smågrisar under 20 kg

427 002

401 713

375 671

383 973

378 074

Piglets under 20 kg

 

 

 

 

 

Summa svin

1 519 874

1 398 875

1 377 350

1 356 027

1 348 660

Total pigs

 

 

 

 

 


1 Uppgifterna för 2016 är preliminära och kan komma att revideras till de definitiva uppgifterna som publiceras under våren 2017.