Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Husdjur i juni 2016

JO 20 SM 1601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

4. Antal får i juni 2010, 2013, 2014, 2015 och 2016. Preliminär statistik

4. Number of sheep in June 2010, 2013, 2014, 2015 and 2016. Preliminary statistics

Djurslag/type of animal

2010

2013

2014

2015

20161

 

 

 

 

 

 

Baggar och tackor

273 126

285 520

287 303

288 662

283 614

Ewes and rams

 

 

 

 

 

Lamm

291 796

291 249

301 454

306 067

302 780

Lambs

 

 

 

 

 

Summa får

564 922

576 769

588 757

594 729

586 394

Total sheep

 

 

 

 

 


1 Uppgifterna för 2016 är preliminära och kan komma att revideras till de definitiva uppgifterna som publiceras under våren 2017.