Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 23 SM 0301

Antal nötkreatur i december 2002
pil.gifI korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes)Hela publikationen(PDF)

I korta drag

Antalet mjölkkor fortsätter att minska

Totala antalet nötkreatur i landet har fortsatt att minska och beräknas i december 2002 till 1 612 000, en minskning med mindre än 0,5 % under den senaste två-årsperioden. Antalet mjölkkor har under samma period minskat med 5 % och beräknas i december 2002 till 403 000.

Antalet kvigor i åldern över ett år har under de senaste två åren ökat med ca 15 000 medan antalet tjurar och stutar i åldern över ett år minskat med ca 12 000.