Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Antal nötkreatur i december 2002

JO 23 SM 0301

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Statistiken med kommentarer

 

Totala antalet nötkreatur i landet har fortsatt minska och beräknas i december 2002 till 1 612 000, en minskning med mindre än 0,5 % under den senaste två-årsperioden. Antalet mjölkkor har under samma period minskat med 5 % och beräknas i december 2002 till 403 000.

Antalet kvigor i åldern över ett år har under de senaste två åren ökat med ca 15 000 medan antalet tjurar och stutar i åldern över ett år minskat med ca 12 000.

Antalet kalvar under ett år har ökat med ca 11 000 under den senaste tåårsperioden.

 

Antal nötkreatur i december 2000, 2001 och 2002

 

Djurslag

2000

2001

2002

Mjölkkor

425 800

425 329

403 441

Kor för uppfödning av kalvar

153 400

157 568

158 171

Summa kor

579 200

582 897

561 612

Kvigor 2 år och däröver

102 700

92 630

127 291

Kvigor mellan 1 och 2 år

243 500

236 021

231 835

Tjurar och stutar 2 år och däröver

25 000

25 667

25 816

Tjurar och stutar mellan 1 och 2 år

164 800

171 707

152 329

Summa kvigor, tjurar och stutar

536 000

526 025

537 239

Kalvar under 1 år, kvigkalvar[1]

 

 

254 965

Kalvar under 1 år, tjur- och stutkalvar1

 

 

258 570

Summa kalvar under 1 år

502 300

508 378

513 535

Summa nötkreatur

1 617 500

1 617 300

1 612 385


 

 [1] Före december 2002 indelades kalver i tre kategorier, kvigkalvar, tjur- och stutkalvar samt kalv för slakt.