Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 23 SM 0401

Antal nötkreatur i december 2003
Number of cattle in December 2003
pil.gifI korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes)Hela publikationen(PDF)

I korta drag

Antalet nötkreatur fortsätter att minska

Totala antalet nötkreatur i landet har fortsatt att minska och beräknas i december 2003 ha uppgått till 1 553 300, en minskning med ca 1,5 procent jämfört med december 2002. Det är främst antalet kvigor som minskat. Antalet mjölkkor i december 2003 har beräknats vara på samma nivå som i december 2002.