Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Antal nötkreatur i december 2003

JO 23 SM 0401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Tabeller

Teckenförklaring

1. Antal nötkreatur i december 2001, 2002 och 2003

 

Teckenförklaring

Explanation of symbols

..

Uppgift inte tillgänglig eller för osäker för att anges

Data not available