Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Antal nötkreatur i december 2003

JO 23 SM 0401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

1. Antal nötkreatur i december 2001, 2002 och 2003

1.      Number of cattle in December 2001, 2002 and 2003

Djurslag
Type of animal

2001

2002

2003

Mjölkkor
Dairy cows

425 329

403 441

403 735

Övriga kor
Other cows

157 568

158 171

156 999

Summa kor
Total cows

582 897

561 612

560 734

Kvigor 2 år och däröver
Heifers of 2 years and over

92 630

91 291

84 642

Kvigor mellan 1 och 2 år
Heifers aged between 1 and 2 years

236 021

231 835

226 907

Tjurar och stutar 2 år och däröver
Bulls and steers of 2 years and over

23 667

25 816

23 340

Tjurar och stutar mellan 1 och 2 år
Bulls and steers aged between 1 and 2 years

171 707

152 329

147 853

Summa kvigor, tjurar och stutar
Total heifers, bulls and steers

526 025

501 239

482 742

Kalvar under 1 år, kvigkalvar1
Calves less than 1 year old, female1

..

254 965

252 000

Kalvar under 1 år, tjur- och stutkalvar1
Calves less than 1 year old, male1

..

258 570

257 808

Summa kalvar under 1 år
Total calves less than 1 year old

508 378

513 535

509 808

Summa nötkreatur
Total cattle

1 617 300

1 576 385

1 553 284


 

 

 

 1 Före december 2002 delades kalvar in i tre katogorier; kvigkalvar, tjur- och stutkalvar samt kalv för slakt.