Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 23 SM 0501

Antal nötkreatur i december 2004
Number of cattle in December 2004
pil.gifI korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF) adobe.gif (177 bytes) Beskrivning av statistiken(PDF)

I korta drag

Minskningen av antalet nötkreatur har avstannat

Det totala antalet nötkreatur i landet, som under ett antal år har minskat, beräknas i december 2004 ha uppgått till 1 551 600, vilket är en ungefär lika många som i december 2003. För de flesta djurslag ligger antalet djur ungefär som för året innan. Antalet mjölkkor och antalet kvigor mellan 1 och 2 år, i december 2004 beräknas dock vara något lägre än i december 2003, medan antalet övriga kor ökat något.

Av diagrammet nedan framgår att antalet mjölkkor samt kvigor, tjurar och stutar haft en nedåtgående trend sedan 1995 medan antalet övriga kor ökat under samma period.

Diagram 1. Antalet nötkreatur i december 1995-2004