Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Antal nötkreatur i december 2004

JO 23 SM 0501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

1. Antal nötkreatur i december 2002, 2003 och 2004

1. Number of cattle in December 2002, 2003 and 2004

Djurslag
Type of animal

2002

2003

2004

Mjölkkor
Dairy cows

403 441

403 735

401 117

Övriga kor
Other cows

158 171

156 999

160 890

Summa kor
Total cows

561 612

560 734

562 007

Kvigor 2 år och däröver
Heifers of 2 years and over

91 291

84 642

85 658

Kvigor mellan 1 och 2 år
Heifers aged between 1 and 2 years

231 835

226 907

223 992

Tjurar och stutar 2 år och däröver
Bulls and steers of 2 years and over

25 816

23 340

23 897

Tjurar och stutar mellan 1 och 2 år
Bulls and steers aged between 1 and 2 years

152 329

147 853

146 774

Summa kvigor, tjurar och stutar
Total heifers, bulls and steers

501 271

482 742

480 321

Kalvar under 1 år, kvigkalvar
Calves less than 1 year old, female

254 965

252 000

251 249

Kalvar under 1 år, tjur- och stutkalvar
Calves less than 1 year old, male

258 570

257 808

258 026

Summa kalvar under 1 år
Total calves less than 1 year old

513 535

509 808

509 275

Summa nötkreatur
Total cattle

1 576 418

1 553 284

1 551 603