Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 23 SM 0601

Antal nötkreatur i december 2005
Number of cattle in December 2005

pil.gifI korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gif
Kontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF) adobe.gif (177 bytes) Beskrivning av statistiken(PDF)

 


 

 

I korta drag

Antalet nötkreatur minskade under 2005

Det totala antalet nötkreatur i landet beräknas i december 2005 ha uppgått till 1 533 800, vilket är 1,1 % färre än i december 2004. Det är framför allt antalet mjölkkor och antalet kalvar som minskat sedan december 2004. Antalet am- och dikor samt antalet kvigor, tjurar och stutar har dock ökat något mellan december 2004 och december 2005.

Andra beräkningar som publicerats har visat att antalet födda kalvar minskat med ca 4 % under 2005.

Av diagrammet nedan framgår att antalet mjölkkor samt kvigor, tjurar och stutar haft en nedåtgående trend sedan 1995 medan antalet övriga kor ökat under samma period.

 

Diagram 1. Nötkreatur i december 1995-2005