Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Antal nötkreatur i december 2005

JO 23 SM 0601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

1. Antal nötkreatur i december 2003, 2004 och 2005

1. Number of cattle in December 2003, 2004 and 2005

Djurslag
Type of animal

2003

2004

2005

Mjölkkor
Dairy cows

403 735

401 117

391 124

Övriga kor
Other cows

156 999

160 890

164 096

Summa kor
Total cows

560 734

562 007

555 220

Kvigor 2 år och däröver
Heifers of 2 years and over

84 642

85 658

85 040

Kvigor mellan 1 och 2 år
Heifers aged between 1 and 2 years

226 907

223 992

226 462

Tjurar och stutar 2 år och däröver
Bulls and steers of 2 years and over

23 340

23 897

25 808

Tjurar och stutar mellan 1 och 2 år
Bulls and steers aged between 1 and 2 years

147 853

146 774

146 698

Summa kvigor, tjurar och stutar
Total heifers, bulls and steers

482 742

480 321

484 008

Kalvar under 1 år, kvigkalvar
Calves less than 1 year old, female

252 000

251 249

244 356

Kalvar under 1 år, tjur- och stutkalvar
Calves less than 1 year old, male

257 808

258 026

250 190

Summa kalvar under 1 år
Total calves less than 1 year old

509 808

509 275

494 546

Summa nötkreatur
Total cattle

1 553 284

1 551 603

1 533 774