Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 23 SM 0701

Antal nötkreatur i december 2006
Number of cattle in December 2006
pil.gifI korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF) adobe.gif (177 bytes) Beskrivning av statistiken(PDF)

I korta drag

Antalet nötkreatur oförändrad under 2006

Det totala antalet nötkreatur i landet beräknas i december 2006 ha uppgått till 1 521 000, vilket är en knapp procent mindre än i december 2005. Medan antalet mjölkkor minskar så ökar antalet övriga kor vilket gör att det totala antalet kor minskar endast marginellt. Samtidigt har antalet nöt mellan 1 och 2 år minskat och antalet kalvar under 1 år ökat något sedan december 2005.

Av diagrammet nedan framgår att antalet mjölkkor samt kvigor, tjurar och stutar haft en nedåtgående trend sedan december 1995 medan antalet övriga kor ökat under samma period.

 

Diagram 1. Nötkreatur i december 1995-2006