Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Antal nötkreatur i december 2006

JO 23 SM 0701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

In English

Summary
List of tables

Summary

The total number of cattle is estimated to 1 521 000 in december 2006. This is 0,8 % less then the number of cattle as in december 2005. While the number of dairy cows has decreased from 391 000 to 386 100 cows, the number of other cows has increased . At the same time the number of cattle between 1 and 2 years has decreased and the number of calves has increased.

List of tables

 

Explanation of symbols

1. Number of cattle in December 2004, 2005 and 2006