Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Antal nötkreatur i december 2006

JO 23 SM 0701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

1. Antal nötkreatur i december 2004, 2005 och 2006

1. Number of cattle in December 2004, 2005 and 2006

Djurslag
Type of animal

2004

2005

2006

Mjölkkor
Dairy cows

401 117

391 124

386 204

Övriga kor
Other cows

160 890

164 096

167 307

Summa kor
Total cows

562 007

555 220

553 511

Kvigor 2 år och däröver
Heifers of 2 years and over

85 658

85 040

83 965

Kvigor mellan 1 och 2 år
Heifers aged between 1 and 2 years

223 992

226 462

221 801

Tjurar och stutar 2 år och däröver
Bulls and steers of 2 years and over

23 897

25 808

25 462

Tjurar och stutar mellan 1 och 2 år
Bulls and steers aged between 1 and 2 years

146 774

146 698

139 505

Summa kvigor, tjurar och stutar
Total heifers, bulls and steers

480 321

484 008

470 733

Kalvar under 1 år, kvigkalvar
Calves less than 1 year old, female

251 249

244 356

246 874

Kalvar under 1 år, tjur- och stutkalvar
Calves less than 1 year old, male

258 026

250 190

250 289

Summa kalvar under 1 år
Total calves less than 1 year old

509 275

494 546

497 163

Summa nötkreatur
Total cattle

1 551 603

1 533 774

1 521 407