Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 23 SM 0801

Antal nötkreatur i december 2007
Number of cattle in December 2007
pil.gifI korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF) adobe.gif (177 bytes) Beskrivning av statistiken(PDF)

I korta drag

Antalet nötkreatur minskade något under 2007

Det totala antalet nötkreatur i landet beräknas i december 2007 ha uppgått till 1 516 647, vilket är en mycket liten minskning sedan december 2006. Medan antalet mjölkkor minskar så ökar antalet övriga kor vilket medför att det totala antalet kor är oförändrat. Tjurar och stutar över 2 år står för den största ökningen på drygt 18 % medan antalet kalvar minskat.

Av diagrammet nedan framgår att antalet mjölkkor samt kvigor, tjurar och stutar haft en nedåtgående trend sedan december 1995 medan antalet övriga kor ökat under samma period.

 

Figur 1. Nötkreatur i december 1995-2007