Statens Jordbruksverk                                      6                                                  JO 23 SM 0801

 

 

 

 

 

 

Maria Noring, 036-15 63 92

statistik@sjv.se

 

Statistiken har producerats av Statens Jordbruksverk, som ansvarar för officiell statistik inom området.

ISSN 1404-5834  Serie JO –  Jordbruk, skogsbruk och fiske. Utkom den 26 februari 2008.

Tidigare publicering: Se avsnittet Fakta om statistiken.

Utgivare av Statistiska meddelanden är Kjell Jansson, SCB.