Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Antal nötkreatur i december 2007

JO 23 SM 0801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

1. Antal nötkreatur i december 2005, 2006 och 2007

1. Number of cattle in December 2005, 2006 and 2007

Djurslag
Type of animal

2005

2006

2007

Mjölkkor
Dairy cows

391 124

386 204

365 728

Övriga kor
Other cows

164 096

167 307

182 725

Summa kor
Total cows

555 220

553 511

548 453

Kvigor 2 år och däröver
Heifers of 2 years and over

85 040

83 965

89 762

Kvigor mellan 1 och 2 år
Heifers aged between 1 and 2 years

226 462

221 801

223 616

Tjurar och stutar 2 år och däröver
Bulls and steers of 2 years and over

25 808

25 462

30 073

Tjurar och stutar mellan 1 och 2 år
Bulls and steers aged between 1 and 2 years

146 698

139 505

140 826

Summa kvigor, tjurar och stutar
Total heifers, bulls and steers

484 008

470 733

484 277

Kalvar under 1 år, kvigkalvar
Calves less than 1 year old, female

244 356

246 874

239 607

Kalvar under 1 år, tjur- och stutkalvar
Calves less than 1 year old, male

250 190

250 289

244 310

Summa kalvar under 1 år
Total calves less than 1 year old

494 546

497 163

489 917

Summa nötkreatur
Total cattle

1 533 774

1 521 407

1 516 647