Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 23 SM 0901

Antal nötkreatur i december 2008
Number of cattle in December 2008
pil.gifI korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF) adobe.gif (177 bytes) Beskrivning av statistiken(PDF)

I korta drag

Antalet nötkreatur minskade under 2008

Det totala antalet nötkreatur i landet beräknas ha uppgått till 1 505 415 i december 2008, en minskning sedan december 2007. Mjölkkor och övriga kor har minskat något sedan december 2007, dock rör det sig om mycket små förändringar. Tjurar och stutar äldre än 2 år, som stod för den största ökningen under 2007 med drygt 18 %, har återigen minskat. Även här rör det sig dock om en marginell minskning. Sammanlagt har antalet kvigor, tjurar och stutar minskat med ca 4 % under 2008. Antalet kalvar har däremot ökat något under 2008 efter att ha minskat mellan december 2006 och december 2007.

 

Figur A. Antal nötkreatur i december 1995-2008