Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Antal nötkreatur i december 2008

JO 23 SM 0901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

1. Antal nötkreatur i december 2006, 2007 och 2008

1. Number of cattle in December 2006, 2007 and 2008

Djurslag
Type of animal

2006

2007

2008

Mjölkkor
Dairy cows

386 204

365 728

365 581

Övriga kor
Other cows

167 307

182 725

181 036

Summa kor
Total cows

553 511

548 453

546 617

Kvigor 2 år och däröver
Heifers of 2 years and over

83 965

89 762

86 346

Kvigor mellan 1 och 2 år
Heifers aged between 1 and 2 years

221 801

223 616

214 600

Tjurar och stutar 2 år och däröver
Bulls and steers of 2 years and over

25 462

30 073

29 687

Tjurar och stutar mellan 1 och 2 år
Bulls and steers aged between 1 and 2 years

139 505

140 826

134 968

Summa kvigor, tjurar och stutar
Total heifers, bulls and steers

470 733

484 277

465 601

Kalvar under 1 år, kvigkalvar
Calves less than 1 year old, female

246 874

239 607

246 188

Kalvar under 1 år, tjur- och stutkalvar
Calves less than 1 year old, male

250 289

244 310

247 009

Summa kalvar under 1 år
Total calves less than 1 year old

497 163

489 917

493 197

Summa nötkreatur
Total cattle

1 521 407

1 516 647

1 505 415