Statens JordbruksverkSveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 23 SM 1001

Antal nötkreatur i december 2009
Number of cattle in December 2009

pil.gifI korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gif
Kontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF)                adobe.gif (177 bytes) Beskrivning av statistiken(PDF)

 


 

I korta drag

Antalet nötkreatur minskade under 2009

Det totala antalet nötkreatur i landet beräknas ha uppgått till 1 481 982 i december 2009, en minskning med 23 433 djur sedan december 2008. Sedan föregående år har antalet mjölkor minskat med ca 3 % och antalet övriga kor med 1%.

Även antalet tjurar och stutar äldre än två år har minskat något sedan december 2008, dock rör det sig om mycket små förändringar. Antalet kvigor har däremot ökat under 2009. Antalet kvigor äldre än två år har ökat med 349 djur, och antalet kvigor mellan ett och två år har ökat med 5 711 djur. Sammanlagt har antalet kvigor, tjurar och stutar ökat med 3 625 djur sedan 2008.

Antalet kalvar har minskat med ca 3 % sedan december 2008. Sedan 2007 antalet kalvar minskat med 10 566 djur.

 

Figur A. Antal nötkreatur i december 1995-2009