Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Antal nötkreatur i december 2009

JO 23 SM 1001

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

1. Antal nötkreatur i december 2007, 2008 och 2009

1. Number of cattle in December 2007, 2008, and 2009

Djurslag
Type of animal

2007

2008

2009

Mjölkkor
Dairy cows

365 728

365 581

354 219

Övriga kor
Other cows

182 725

181 036

179 186

Summa kor
Total cows

548 453

546 617

533 405

Kvigor 2 år och däröver
Heifers of 2 years and over

89 762

86 346

86 695

Kvigor mellan 1 och 2 år
Heifers aged between 1 and 2 years

223 616

214 600

220 311

Tjurar och stutar 2 år och däröver
Bulls and steers of 2 years and over

30 073

29 687

29 154

Tjurar och stutar mellan 1 och 2 år
Bulls and steers aged between 1 and 2 years

140 826

134 968

133 066

Summa kvigor, tjurar och stutar
Total heifers, bulls and steers

484 277

465 601

469 226

Kalvar under 1 år, kvigkalvar
Calves less than 1 year old, female

239 607

246 188

238 890

Kalvar under 1 år, tjur- och stutkalvar
Calves less than 1 year old, male

244 310

247 009

240 461

Summa kalvar under 1 år
Total calves less than 1 year old

489 917

493 197

479 351

Summa nötkreatur
Total cattle

1 516 647

1 505 415

1 481 982