Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 23 SM 1101

Antal nötkreatur i december 2010
Number of cattle in December 2010
pil.gifI korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF) adobe.gif (177 bytes) Beskrivning av statistiken(PDF)

I korta drag

Antalet nötkreatur minskade under 2010

Det totala antalet nötkreatur i landet beräknas ha uppgått till 1 474 503 i december 2010, en minskning med 7 479 djur sedan december 2009. Sedan föregående år har antalet mjölkkor minskat med ca 1,6 % medan antalet övriga kor ökat med närmare 3 %.

Antalet kvigor, tjurar och stutar har minskat med 8 702 djur sedan december 2009, medan antalet kalvar ökat med 1 077 djur.

 

Figur A. Antal nötkreatur i december 1995-2010