Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Antal nötkreatur i december 2010

JO 23 SM 1101

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

1. Antal nötkreatur i december 2008, 2009 och 2010

1. Number of cattle in December 2008, 2009 and 2010

Djurslag
Type of animal

2008

2009

2010

Mjölkkor
Dairy cows

365 581

354 219

348 564

Övriga kor
Other cows

181 036

179 186

184 987

Summa kor
Total cows

546 617

533 405

533 551

Kvigor 2 år och däröver
Heifers of 2 years and over

86 346

86 695

89 181

Kvigor mellan 1 och 2 år
Heifers aged between 1 and 2 years

214 600

220 311

215 344

Tjurar och stutar 2 år och däröver
Bulls and steers of 2 years and over

29 687

29 154

27 807

Tjurar och stutar mellan 1 och 2 år
Bulls and steers aged between 1 and 2 years

134 968

133 066

128 192

Summa kvigor, tjurar och stutar
Total heifers, bulls and steers

465 601

469 226

460 524

Kalvar under 1 år, kvigkalvar
Calves less than 1 year old, female

246 188

238 890

238 765

Kalvar under 1 år, tjur- och stutkalvar
Calves less than 1 year old, male

247 009

240 461

241 663

Summa kalvar under 1 år
Total calves less than 1 year old

493 197

479 351

480 428

Summa nötkreatur
Total cattle

1 505 415

1 481 982

1 474 503