Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 23 SM 1201

Antal nötkreatur i december 2011
Number of cattle in December 2011
pil.gifI korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF) adobe.gif (177 bytes) Beskrivning av statistiken(PDF)

I korta drag

Antalet nötkreatur fortsätter att minska

Det totala antalet nötkreatur i landet beräknas ha uppgått till 1 449 727 i december 2011, en minskning med 24 776 djur sedan december 2010. Sedan föregående år har antalet mjölkkor minskat med ca 0,3 % medan antalet övriga kor minskat med närmare 1,6 %.

Antalet kvigor, tjurar och stutar har minskat med 20 332 djur sedan december 2010. I stort sett hela minskningen beror på att antalet tjurar minskat. Antalet kalvar har minskat med 523 djur.

Sett på längre sikt så har antalet nötkreatur minskat med 10 % sedan december 2000. Antalet mjölkkor har minskat med 18 % medan övriga kor ökat med närmare 19 % sedan 2000. Övriga kategorier har minskat i antal under denna period.

 

Figur A. Antal nötkreatur i december 1995-2011