Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Antal nötkreatur i december 2011

JO 23 SM 1201

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

1. Antal nötkreatur i december 2009, 2010 och 2011

1. Number of cattle in December 2009, 2010 and 2011

Djurslag
Type of animal

20091

2010

2011

Mjölkkor 
  Dairy cows

354 219

348 564

347 649

Övriga kor
  Other cows

179 186

184 987

181 981

Summa kor
  Total cows

533 405

533 551

529 630

Kvigor 2 år och däröver
  Heifers of 2 years and over

86 695

89 181

87 489

Kvigor mellan 1 och 2 år
  Heifers aged between 1 and 2 years

220 311

215 344

216 851

Tjurar och stutar 2 år och däröver
  Bulls and steers of 2 years and over

29 154

27 807

22 520

Tjurar och stutar mellan 1 och 2 år
  Bulls and steers aged between 1 and 2 years

133 066

128 192

113 332

Summa kvigor, tjurar och stutar
  Total heifers, bulls and steers

469 226

460 524

440 192

Kalvar under 1 år, kvigkalvar
  Calves less than 1 year old, female

238 890

238 765

241 195

Kalvar under 1 år, tjur- och stutkalvar
  Calves less than 1 year old, male

240 461

241 663

238 710

Summa kalvar under 1 år
  Total calves less than 1 year old

479 351

480 428

479 905

Summa nötkreatur
  Total cattle

1 481 982

1 474 503

1 449 727