Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 23 SM 1301

Antal nötkreatur i december 2012
Number of cattle in December 2012
pil.gifI korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF) adobe.gif (177 bytes) Beskrivning av statistiken(PDF)

I korta drag

Antalet nötkreatur fortsätter att minska

Det totala antalet nötkreatur i landet beräknas ha uppgått till 1 443 584 st i december 2012, en minskning med 6 143 djur eller 0,4 % sedan december 2011. Sedan föregående år har antalet mjölkkor minskat med ca 0,6 % medan antalet övriga kor minskat med närmare 2,0 %.

Antalet kvigor, tjurar och stutar har ökat med 4 095 djur sedan december 2011. Ökningen beror till största delen på att antalet tjurar och stutar mellan 1 och 2 år ökat. Hösten 2011 slaktades en hel del handjur ut då handjursbidraget försvann vilket innebar att antalet djur vid det tillfället var osedvanligt lågt. Jämfört med 2010 är det fortfarande färre tjurar och stutar i december 2012. Antalet kalvar har minskat med 4 431 djur sedan december 2011.

Sett på längre sikt så har antalet nötkreatur minskat med nästan 11 % sedan december 2000. Antalet mjölkkor har minskat med 19 % medan övriga kor ökat med närmare 16 % sedan 2000. Övriga kategorier har minskat i antal under denna period.

 

Figur A. Antal nötkreatur i december 1995–2012