Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Antal nötkreatur i december 2012

JO 23 SM 1301

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

1. Antal nötkreatur i december 2010, 2011 och 2012

1. Number of cattle in December 2010, 2011 and 2012

Djurslag
Type of animal

2010

2011

2012

Mjölkkor 
  Dairy cows

348 564

347 649

345 527

Övriga kor
  Other cows

184 987

181 981

178 296

Summa kor
  Total cows

533 551

529 630

523 823

Kvigor 2 år och däröver
  Heifers of 2 years and over

89 181

87 489

82 554

Kvigor mellan 1 och 2 år
  Heifers aged between 1 and 2 years

215 344

216 851

218 343

Tjurar och stutar 2 år och däröver
  Bulls and steers of 2 years and over

27 807

22 520

23 580

Tjurar och stutar mellan 1 och 2 år
  Bulls and steers aged between 1 and 2 years

128 192

113 332

119 810

Summa kvigor, tjurar och stutar
  Total heifers, bulls and steers

460 524

440 192

444 287

Kalvar under 1 år, kvigkalvar
  Calves less than 1 year old, female

238 765

241 195

240 624

Kalvar under 1 år, tjur- och stutkalvar
  Calves less than 1 year old, male

241 663

238 710

234 850

Summa kalvar under 1 år
  Total calves less than 1 year old

480 428

479 905

475 474

Summa nötkreatur
  Total cattle

1 474 503

1 449 727

1 443 584