Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Antal nötkreatur i december 2013

JO 23 SM 1401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

1. Antal nötkreatur i december 2011, 2012 och 2013

1. Number of cattle in December 2011, 2012 and 2013

Djurslag
Type of animal

2011

2012

2013

Mjölkkor 
  Dairy cows

347 649

345 527

346 122

Övriga kor
  Other cows

181 981

178 296

175 437

Summa kor
  Total cows

529 630

523 823

521 559

Kvigor 2 år och däröver
  Heifers of 2 years and over

87 489

82 554

83 422

Kvigor mellan 1 och 2 år
  Heifers aged between 1 and 2 years

216 851

218 343

219 254

Tjurar och stutar 2 år och däröver
  Bulls and steers of 2 years and over

22 520

23 580

27 105

Tjurar och stutar mellan 1 och 2 år
  Bulls and steers aged between 1 and 2 years

113 332

119 810

123 108

Summa kvigor, tjurar och stutar
  Total heifers, bulls and steers

440 192

444 287

452 889

Kalvar under 1 år, kvigkalvar
  Calves less than 1 year old, female

241 195

240 624

237 192

Kalvar under 1 år, tjur- och stutkalvar
  Calves less than 1 year old, male

238 710

234 850

231 878

Summa kalvar under 1 år
  Total calves less than 1 year old

479 905

475 474

469 070

Summa nötkreatur
  Total cattle

1 449 727

1 443 584

1 443 518