Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 23 SM 1501

Antal nötkreatur i december 2014
Number of cattle in December 2014
pil.gifI korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF) adobe.gif (177 bytes) Beskrivning av statistiken(PDF)

I korta drag

Antalet mjölkkor minskar

Det totala antalet nötkreatur i landet beräknas ha uppgått till 1 436 487 st i december 2014, vilket är en liten nedgång sedan december 2013. Sedan föregående år har antalet mjölkkor minskat med 0,6 % medan antalet övriga kor minskat med 1,1 %.

Antalet kvigor, tjurar och stutar har minskat med 1,6 % eller 7 200 djur sedan december 2013. Minskningen gäller för djur mellan 1 och 2 år medan antalet kvigor, tjurar och stutar över 2 år varit relativt oförändrat. Antalet kalvar har ökat med 4 400 djur sedan december 2013 vilket nästan motsvarar 1 %.

Sett på längre sikt så har antalet nötkreatur minskat med drygt 11 % sedan december 2000. Antalet mjölkkor har minskat med 19 % medan övriga kor ökat med närmare 13 % sedan december 2000. Övriga kategorier har minskat i antal under denna period.

 

Figur A. Antal nötkreatur i december 1995–2014