Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Antal nötkreatur i december 2014

JO 23 SM 1501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

1. Antal nötkreatur i december 2012, 2013 och 2014

1. Number of cattle in December 2012, 2013 and 2014

Djurslag
Type of animal

2012

2013

2014

Mjölkkor 
  Dairy cows

345 527

346 122

344 191

Övriga kor
  Other cows

178 296

175 437

173 224

Summa kor
  Total cows

523 823

521 559

517 415

 

 

 

 

Kvigor 2 år och däröver
  Heifers of 2 years and over

82 554

83 422

83 251

Kvigor mellan 1 och 2 år
  Heifers aged between 1 and 2 years

218 343

219 254

215 140

Tjurar och stutar 2 år och däröver
  Bulls and steers of 2 years and over

23 580

27 105

27 997

Tjurar och stutar mellan 1 och 2 år
  Bulls and steers aged between 1 and 2 years

119 810

123 108

119 261

Summa kvigor, tjurar och stutar
  Total heifers, bulls and steers

444 287

452 889

445 649

 

 

 

 

Kalvar under 1 år, kvigkalvar
  Calves less than 1 year old, female

240 624

237 192

239 237

Kalvar under 1 år, tjur- och stutkalvar
  Calves less than 1 year old, male

234 850

231 878

234 186

Summa kalvar under 1 år
  Total calves less than 1 year old

475 474

469 070

473 423

 

 

 

 

Summa nötkreatur
  Total cattle

1 443 584

1 443 518

1 436 487