Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Antal nötkreatur i december 2015

JO 23 SM 1601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Antal nötkreatur i december 2015

2. Number of cattle in December 2015


  Område

Kor för mjölk-produktion

Kor för uppfödning av kalvar

Summa

kor

Kvigor, tjurar
 och stutar

Kalvar
under 1 år

Summa
nötkreatur

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

26 907

9 041

35 948

26 510

32 595

95 053

Götalands mellanbygder

64 534

24 942

89 476

84 165

86 229

259 870

Götalands norra slättbygder

42 738

17 815

60 553

52 191

59 389

172 133

Svealands slättbygder

32 718

21 383

54 101

50 660

53 037

157 798

Götalands skogsbygder

108 952

71 023

179 975

160 751

161 555

502 281

Mellersta Sveriges skogsb.

17 586

14 295

31 881

26 765

27 362

86 008

Nedre Norrland

23 026

13 576

36 602

29 335

28 812

94 749

Övre Norrland

20 340

3 729

24 069

18 227

18 210

60 506

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

December 2015

336 801

175 804

512 605

448 604

467 189

1 428 398

December 2014

344 191

173 224

517 415

445 649

473 423

1 436 487

December 2013

346 122

175 437

521 559

452 889

469 070

1 443 518

December 2010

348 564

184 987

533 551

460 524

480 428

1 474 503

December 2005

391 124

164 096

555 220

484 008

494 546

1 533 774