Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Antal nötkreatur i december 2015

JO 23 SM 1601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Antal nötkreatur i december 2013, 2014 och 2015

1. Number of cattle in December 2013, 2014 and 2015

Djurslag
Type of animal

2013

2014

2015

Mjölkkor 
  Dairy cows

346 122

344 191

336 801

Övriga kor
  Other cows

175 437

173 224

175 804

Summa kor
  Total cows

521 559

517 415

512 605

 

 

 

 

Kvigor 2 år och däröver
  Heifers of 2 years and over

83 422

83 251

79 979

Kvigor mellan 1 och 2 år
  Heifers aged between 1 and 2 years

219 254

215 140

219 718

Tjurar och stutar 2 år och däröver
  Bulls and steers of 2 years and over

27 105

27 997

26 425

Tjurar och stutar mellan 1 och 2 år
  Bulls and steers aged between 1 and 2 years

123 108

119 261

122 482

Summa kvigor, tjurar och stutar
  Total heifers, bulls and steers

452 889

445 649

448 604

 

 

 

 

Kalvar under 1 år, kvigkalvar
  Calves less than 1 year old, female

237 192

239 237

234 177

Kalvar under 1 år, tjur- och stutkalvar
  Calves less than 1 year old, male

231 878

234 186

233 012

Summa kalvar under 1 år
  Total calves less than 1 year old

469 070

473 423

467 189

 

 

 

 

Summa nötkreatur
  Total cattle

1 443 518

1 436 487

1 428 398