Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Antal nötkreatur i december 2016

JO 23 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Antal nötkreatur i december 2000, 2005, 2010, 2015 och 2016

1. Number of cattle in December 2000, 2005, 2010, 2015 and 2016

Djurslag
Type of animal

2000

2005

2010

2015

2016

Mjölkkor 
  Dairy cows

425 800

391 124

348 564

336 801

326 122

 

Övriga kor
  Other cows

153 400

164 096

184 987

175 804

187 620

 

Summa kor
  Total cows

579 200

555 220

533 551

512 605

513 742

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvigor 2 år och däröver
  Heifers of 2 years and over

102 700

85 040

89 181

79 979

81 521

 

Kvigor mellan 1 och 2 år
  Heifers aged between 1 and 2 years

243 500

226 462

215 344

219 718

216 165

 

Tjurar och stutar 2 år och däröver
  Bulls and steers of 2 years and over

25 000

25 808

27 807

26 425

28 774

 

Tjurar och stutar mellan 1 och 2 år
  Bulls and steers aged between 1 and 2 years

164 800

146 698

128 192

122 482

127 950

 

Summa kvigor, tjurar och stutar
  Total heifers, bulls and steers

536 000

484 008

460 524

448 604

454 410

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalvar under 1 år, kvigkalvar
 
Calves less than 1 year old, female

 

244 356

238 765

234 177

233 912

 

Kalvar under 1 år, tjur- och stutkalvar
 
Calves less than 1 year old, male

 

250 190

241 663

233 012

233 985

 

Summa kalvar under 1 år
  Total calves less than 1 year old

502 300

494 546

480 428

467 189

467 897

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa nötkreatur
  Total cattle

1 617 500

1 533 774

1 474 503

1 428 398

1 436 049