Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Antal nötkreatur i december 2016

JO 23 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Antal nötkreatur i december 2016 per produktionsområde.

2. Number of cattle in December 2016 in production areas.


  Område

Kor för mjölk-produktion

Kor för uppfödning av kalvar

Summa

kor

Kvigor, tjurar
 och stutar

Kalvar
under 1 år

Summa
nötkreatur

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

26 658

9 388

36 046

26 993

32 810

95 849

Götalands mellanbygder

63 626

26 330

89 956

84 242

88 173

262 371

Götalands norra slättbygder

41 544

18 848

60 392

54 954

58 075

173 421

Svealands slättbygder

31 189

23 074

54 263

50 571

53 354

158 188

Götalands skogsbygder

104 404

76 384

180 788

161 692

161 721

504 201

Mellersta Sveriges skogsbygder

16 758

15 531

32 289

27 658

27 424

87 371

Nedre Norrland

22 858

13 976

36 834

29 246

28 808

94 888

Övre Norrland

19 085

4 089

23 174

19 054

17 532

59 760

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

December 2016

326 122

187 620

513 742

454 410

467 897

1 436 049

December 2015

336 801

175 804

512 605

448 604

467 189

1 428 398

December 2010

348 564

184 987

533 551

460 524

480 428

1 474 503

December 2005

391 124

164 096

555 220

484 008

494 546

1 533 774

December 2000

425 800

153 400

579 200

536 000

502 300

1 617 500